Mgr. Pavel Vondruška


Vystudoval MFF UK Praha (1981), obor matematická analýza a její aplikace (diplomovou práci zpracoval pod vedením Dr. Davida Preisse). Po ukončení studia pracoval na Ústavu pro hydromechaniku ČSAV jako odborný pracovník. Od roku 1987 byl zaměstnán ve státní správě, kde se zabýval kryptologií a informační bezpečností.

Je autorem nebo spoluautorem několika odborných studií, podílel se na vývoji a hodnocení národních kryptografických zařízení, publikuje v populárních a odborných časopisech (ComputerWorld, Data Security Management, Matematicko-fyzikální rozhledy, atd.), vede sešit odborné skupiny kryptologie při JČMF Crypto-World. Je členem odborné skupiny GCUCMP (Group of Cryptology Union of Czech Mathematicians and Physicists) při JČMF a člen výboru BITIS (Sdružení pro bezpečnost informačních technologií a informačních systémů), dále je členem mezinárodního odborného sdružení IACR (International Association for Cryptologic Research). Byl členem organizačního výboru mezinárodní konference Pragocrypt´96 a členem mezinárodního organizačního výboru konference Eurocrypt´99. Zúčastnil se řady konferencí zabývajících se problematikou informační bezpečnosti. Profesně se zabývá kryptologickými algoritmy a slabinami informačních systémů. Podílel se na přípravě bezpečnostních vyhlášek NBÚ(Národního bezpečnostního úřadu) a přípravě Zákona o elektronickém podpisu č.227/2000 Sb. Od září 2000 do konce roku 2002 byl členem Odborné pracovní skupiny pro elektronický podpis jmenované RNDr.Karlem Neuwirtem (ÚOOÚ). Od 1.12.2000 byl zaměstnancem (ÚOOÚ) (Úřadu pro ochranu osobních údajů),kde pracoval v odboru elektronického podpisu. Podílel se na přípravě prováděcí vyhlášky k zákonu o elektronickém podpisu č.366/2001 Sb. Od roku 2005 přednáší externě na MFF UK předmět Standardy v kryptografii.

Od 1.10.2002 pracoval jako specialista v odboru Bezpečnosti Telefónica / O2 Czech Republic(2002-2006 ČESKÝ TELECOM a.s.) . Zde se zabýval především výstavbou certifikační autority a zavedením interního PKI.

Od 1.6.2015 je zaměstnán ve společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. CETIN. Pracuje na pozici seniora společnosti pro bezpečnost (výstavba PKI), zastává funkci Bezpečnostního ředitele (dle 412/2015 Sb.)

Mgr. Pavel Vondruška (*1956)

Dept. of security , Telefónica O2 Czech Republic

 • Graduated on Mathematical-Physical College of Charles Univesity in Prague (1981), in the area of mathematical analysis and its application (tutor - Dr. David Preiss).
 • Worked in ÚH ČSAV (Czechoslovak Academy of Sciences, Institute of Hydrodynamics).
 • Since 1987 had dealt with cryptology and information security in the administration.
 • Worked in Dept. electronic signatures (Office for the Personal Data Protection)(from 01.12.2002 to 09.30.2002).
 • Professional specialization is the crytological algorithms and the weaknesses of information systems.
 • Member of an expert team GCUCMP (Group of Cryptology Union of Czech Mathematicians and Physicists) by JČMF.
 • Member of IACR (International Association for Cryptographic Research).
 • Was also a member of the organizational committee of the international conferences Pragocrypt´96 and Eurocrypt´99.
 • Member of an Expert work-group for Electronic-signature named by the Chairman of the UOOU (Dr. Karel Neuwirt) since September 2000.
 • Recently working on a seminar “Mathematical principles of information security” on Mathematical-Physical College of UK in Prague.
 • Employed in the Telefonica O2 Czech Republic in the department of security since October 2002 to 2015.
 • Participated on Electronic-signature Act and mainly on the Electronic-signature Decree.
 • Employed in Recently in CETIN a.s. in the department of security since June 2015.
 • Author of the books Electronic Signature (ANAG publishing, 2002) and Cryptology, encryption and secret writting (Albatros publishing, 2006).
 • Publisher of a known e-zin Crypto – World (http://crypto-world.info/).
 • Copyright © 2005, Pavel Vondruška, all rights reserved | Vondruška Webdesign