Mgr. Pavel Vondruška (*23.12.1956)


Vystudoval MFF UK Praha (1981), obor matematická analýza a její aplikace (diplomovou práci zpracoval pod vedením Dr. Davida Preisse). Po ukončení studia pracoval na Ústavu pro hydromechaniku ČSAV jako odborný pracovník. Od roku 1987 byl zaměstnán ve státní správě, kde se zabýval kryptologií a informační bezpečností.

Je autorem nebo spoluautorem několika odborných studií, podílel se na vývoji a hodnocení národních kryptografických zařízení, publikuje v populárních a odborných časopisech (ComputerWorld, Data Security Management, Matematicko-fyzikální rozhledy, atd.), vede sešit odborné skupiny kryptologie při JČMF Crypto-World. Je členem odborné skupiny GCUCMP (Group of Cryptology Union of Czech Mathematicians and Physicists) při JČMF a člen výboru BITIS (Sdružení pro bezpečnost informačních technologií a informačních systémů), dále je členem mezinárodního odborného sdružení IACR (International Association for Cryptologic Research). Je členem technické komise č. 20 (Informační technologie) ČSNI. Byl členem organizačního výboru mezinárodní konference Pragocrypt´96 a členem mezinárodního organizačního výboru konference Eurocrypt´99. Zúčastnil se řady konferencí zabývajících se problematikou informační bezpečnosti. Profesně se zabývá kryptologickými algoritmy a slabinami informačních systémů. Podílel se na přípravě bezpečnostních vyhlášek NBÚ (Národního bezpečnostního úřadu) a přípravě Zákona o elektronickém podpisu č.227/2000 Sb. Od září 2000 do konce roku 2002 byl členem Odborné pracovní skupiny pro elektronický podpis jmenované RNDr.Karlem Neuwirtem (ÚOOÚ). Od 1.12.2000 byl zaměstnancem (ÚOOÚ) (Úřadu pro ochranu osobních údajů), kde pracoval v odboru elektronického podpisu. Podílel se na přípravě prováděcí vyhlášky k zákonu o elektronickém podpisu č.366/2001 Sb. Spolupracuje na přípravě otevření bakalářského a magisterského studia informační bezpečnosti (krytografie) na MFF UK Praha.

Od 1.10.2002 pracuje jako specialista v odboru Bezpečnosti ČESKÉHO TELECOMU a.s. . Zde se zabývá především výstavbou certifikační autority a zavedením interního PKI.

Mgr. Pavel Vondruška (*1956)

Dept. of security , CESKY TELECOM a.s.

 • Graduated MFF UK Prague (1981), in the area of mathematical analysesand its application (tutor - Dr. David Preiss).
 • Worked in ÚH ČSAV (Czechoslovak Academy of Sciences, Institute of Hydrodynamics) as a technical worker.
 • Since 1987 had dealt with cryptology and INFOSEC in the administration.
 • Worked in Dept. electronic signatures (Office for the Personal Data Protection)(from 01.12.2002 to 09.30.2002).
 • Professional specialization is the cytological algorithms and the weaknesses of information systems.
 • Member of an expert team GCUCMP (Group of Cryptology Union of Czech Mathematicians and Physicists) by JČMF.
 • Member of IACR (International Association for Cryptographic Research).
 • Was also a member of the organizational committee of the international conferences Pragocrypt´96 and Eurocrypt´99.
 • Member of an Expert work-group for Electronic-signature named by the Chairman of the UOOU (Dr. Karel Neuwirt) since September 2000.
 • Recently working on a seminar “Mathematical principles of information security” on Mathematical-Physical Collage of UK in Prague.
 • Employed in the Czech Telecom in the dept. of security since October 2002.
 • Participated on Electronic-signature Act and mainly on the Electronic-signature Decree.
 • Co-author of the book Electronic Signature (ANAG publishing, 2002).
 • Publisher of a known e-zin Crypto – World (http://crypto-world.info/).
 • Copyright © 2005, Pavel Vondruška, all rights reserved | Vondruška Webdesign